Försäkringar

Vi rekommenderar alla våra gäster att teckna en avbeställningsförsäkring och en reseförsäkring.

 

För svenska medborgare kan vi erbjuda följande försäkringar via ERV:

 

>Avbeställningsförsäkring

>Villkor

Notera: Denna försäkring täcker upp till 50.000 SEK*. Kontrollera med din hemförsäkring hur mycket den täcker. Betalar du med kreditkort, kontrollera med kreditkortsföretaget vilket skydd som ingår. Dessa skydd kan kompletera varandra, därför behöver vi veta beloppet du önskar försäkra hos ERV. Försäkringen tecknas och betalas inom två dagar från det att anmälningsavgiften för resan ska betalas. Det går att teckna och betala försäkringen i samband med slutbetalning också, då täcker den endast för slutbetalningen.

Resans anmälningsavgift och slutbetalning är återbetalningsbara. Avbeställningsförsäkring kostar 6% av beloppet som försäkras. Du får alla pengar tillbaka om du avbokar före resans början och kan styrka orsaken till avbokningen med t.ex. läkarintyg.

Vill man försäkra hägrebelopp går det att teckna Avbeställningsskydd direkt med ERV. https://www.erv.se/privat/vara-reseforsakringar/avbestallningsskydd/

 

>Reseförsäkring Extrem

>Villkor

Kan tecknas av personer skrivna i Norden och försäkrade i allmän nordisk försäkringskassa.

Reseförsäkring extrem täcker för allt du kan hitta på så länge det är den aktivitet du utför är laglig i det land där du befinner dig. Den täcker för nödvändiga och skäliga kostnader i samband med akut sjukdom och olycksfall, hemresa/hemtransport, akut tandvård, anhörigs resa till svårt sjuk, invaliditets- och dödsfallsersättning vid olycksfall, reseavbrott vid anhörigs sjukdom/olycksfall hemma, ansvars-, överfalls- och rättsskydd samt för stulet, förlorat eller förstört bagage. Förutom detta täcker Extrem för hyra av sportutrustning vid stöld/försening, räddning (polisiära, civila eller militära sök- och/eller räddningsinsatser), kostnader för outnyttjade aktiviteter vid sjukdom/olycksfall samt självriskskydd i hem- och bilförsäkring om det sker en skada i din bostad eller i bilen när du är på resan.

Pris: 450 SEK grundpris dag 1, därefter 90 SEK/dag.

För att teckna en försäkring, vänligen kontakta oss

 

För icke-svenska medborgare kan vi erbjuda försäkring hos Uniglobe.

 

Uniglobe kontaktar kund direkt med pris och information.